Notuleerbureau Utrecht

Onafhankelijk, flexibel en betrouwbaar

Onafhankelijk flexibel en betrouwbaar

De volgende vergaderingen notuleren wij voor u:

 • Algemene ledenvergaderingen;
 • Bestuursvergaderingen van brancheorganisaties, ondernemingen, verenigingen en stichtingen;
 • VvE-vergaderingen;
 • Overleggen van medisch specialisten;
 • Projectgroepoverleggen, intervisieoverleggen, klankbordgroepvergaderingen;
 • MT-vergaderingen;
 • Gemeenteraadsvergaderingen; Gemeenteraad in de wijk vergaderingen; Gemeentelijke commissievergaderingen; Commissie Bezwaar- en Beroepschriften bij gemeenten;
 • Hoorzittingen en informatiebijeenkomsten voor belanghebbende organisaties en/of burgers;
 • Getuigenverhoren en interviews in strafrechtelijke processen;
 • Ondernemingsraadvergaderingen;
 • Onderzoekscommissies;
 • Functioneringsgesprekken.

Neemt u contact op om de mogelijkheden te bespreken.