Notuleerbureau Utrecht

Onafhankelijk, flexibel en betrouwbaar

Onafhankelijk flexibel en betrouwbaar

Uitwerking

Het geluidsbestand kan op drie manieren uitgewerkt worden:

Letterlijk: Het geluidsbestand wordt uitgeschreven zoals de sprekers het hebben gezegd. Stopwoordjes, herhalingen, interrupties en doodlopende zinnen worden op papier gezet. Dit kan van belang zijn in de rechtszaal, bij ondertiteling of vertaling. In alle andere gevallen wordt de letterlijke verslaglegging afgeraden omdat het de tekst onleesbaar kan maken.

Woordelijk: Het geluidsbestand wordt verwerkt tot een goede leesbare tekst. Herhalingen worden weggelaten en versprekingen worden verwerkt tot een leesbare zin.

(Uitgebreid) samenvattend: Het geluidsbestand wordt verwerkt in een bondige samenvatting.